ALLERGAN BOTOX 100 ÜNİTE

ALLERGAN BOTOX 100 ÜNİTE
Ürünlerimiz
ALLERGAN BOTOX 100 ÜNİTE

ALLERGAN 100 UNİTE BOTOX

4.1. Terapötik endikasyonlar
BOTOX®, 2 yaş ve üzeri çocuklarda aşağıdaki tablolann tedavisi için endikedir:

- Ambulatuar pediyatrik serebral palsi hastalannda, spastisiteye bağlı hareketli equinus ayak deformitesi ile ilişkili fokal spastisitede

BOTOX®, erişkinlerde ve 12 yaş üstü çocuklarda aşağıdaki tablolann tedavisi için endikedir:

- Blefarospazm, hemifAsyal spazm ve ilişkili fokal distoniler

- Strabismus

BOTOX®, erişkinlerde aşağıdaki tablolann tedavisi için endikedir:

- Servikal distoni (spazmodik tortikolis)

- Erişkin hastalarda inme sonrası gözlenen bilek ve el fokal spastisite

- Kronik migreni (her ay en az 8 günü migren biçiminde olan, en az 15 gün süreyle baş

ağnlan) olan yetişkinlerde baş ağnlannın profilaksisi

Kronik migren yanı sıra aşm ilaç kullanımı baş ağnsı olan hastalarda en az iki ay süre ile profilaksisiz ve profilaksili tedavi dönemine rağmen (kötü ilaç kullanımının bırakılması ve medikal tedavi) baş ağnlannın geçmediği hastalarda baş ağnlannın profilaksisi

- Kronik dönemde (spinal şok sonrası dönem) subservikal omurilik haşan ya da multipl skleroza bağlı nörojenik detrusor aşm etkinliği olan yetişkinlerde üriner inkontinans

®

BOTOX yetişkinlerde aksillada günlük yaşam etkinliklerini etkileyen ve topikal tedaviye dirençli olan, inatçı şiddetli primer hiperhidroz tedavisi için endikedir.

4.2. Pozoloji ve uygulama biçimi
Pozoloji, uygulama sıklığı ve süresi/Uygulama biçimi:

Botulinum toksini üniteleri ürünler arasında birbirinin verine kullanılamaz. Allergan ünitesi olarak tavsiyelen dozlar, diğer botulinum toksini preparatlanndan farklıdır.

BOTOX sadece steril sodyum klorür 9 mg/mL (%0.9) enjeksiyon solüsyonu ile sulandırılarak hazırlanmalıdır. Uygun miktardaki seyreltici (aşağıdaki seyreltim tablosuna bakınız) içeren enjektöre çekilmelidir.

Nörojenik detrusor aşın etkinliği kaynaklı üriner inkontinans için 100 ünite flakonun seyreltme tablosu:

• 2 adet 100 ünite flakon BOTOX®’u her biri 6 mİ %0.9 koruyucu içermeyen şalin solüsyon ile seyreltip flakonlan hafifçe kanştmn.

• 10 ml’lik iki şınnganın her birine her flakondan 4 mİ çekin.

• Her bir flakondan geri kalan 2 ml’yi üçüncü 10 ml’lik şmngaya çekin.

• Her 10 mİ şmngaya 6 mİ % 0.9 koruyucu içermeyen şalin solüsyon ilave edip hafifçe kanştırarak seyreltmeyi tamamlayın.

Bu prosedür sonucunda toplam 200 ünite seyreltilmiş BOTOX® içeren 3 adet 10 mİ şmnga elde edilmiş olacaktır. Seyreltme prosedürünün sonrasında derhal ürünü kullanınız. Kullanılmamış şalin solüsyonunu atınız.

Diğer endikasvonlar için BOTOX® 100 Allergan ünitesi flakon büyüklüğü için seyreltim tablosu:

100 ünite flakon

Oluşan doz (0.1 mL başına ünite)

100 ünitelik flakona eklenen seyreltici miktarı (sodyum klorür 9 mg/mL (%0.9) enjeksiyon solüsyonu)

20 ünite

0.5 mL

10 ünite

1 mL

5 ünite

2 mL

4 ünite

2.5 mL

2.5 ünite

4 mL

1.25 ünite

8 mL

Bu ürün sadece tek kullanım içindir ve kullanılmayan çözelti atılmalıdır.

Flakonlann kullanımı, işlenmesi ve elden çıkanlması konusu ile ilgiliki talimatlar için lütfen bölüm 6.6’ya bakınız.

BOTOX® yalmzca makul niteliklere sahip, tedavi ve gerekli ekipmanların kullanımı konusu ile ilgili uzmanlık sahibi hekimlar tarafından uygulanmalıdır.

Elektromiyografi rehberliği enjeksiyon titiziyetini artırabilir. Enjeksiyon iğnesinin ucu tarafından kaydedilen elektrik etkinliği, iğneyi hedef kas içerisinde pozisyonlandınrken bir rehber olarak kullanılır. Bu rehberlik strabismus tedavisi için zorunludur.

BOTOX®, sulandırılarak hazırlandıktan sonra, her hastada sadece bir enjeksiyon uygulama seansı için kullanılmalıdır.

Bütün endikasyonlar için genel olarak geçerli optimum doz düzeyleri ve kas başına enjeksiyon bölgelerinin sayısı belirlenmemiştir. Dolayısıyla böylesi durumlarda, hekim tarafından bireysel tedavi rejimleri planlanmalıdır. Optimum doz düzeyleri titrasyon yoluyla belirlenmeli, yalnız tavsiyelen maksimum doz aşılmamalıdır.

Glabellar çizgiler için, her enjeksiyon bölgesi başına tavsiyelen enjeksiyon hacmi 0.1 mL’dir. Aynı zamanda bölüm 6.6’daki seyreltim tablosuna da bakınız.

®

Glabellar çizgiler içine enjekte edilirken, BOTOX ’un bir kan daman içine enjekte edilmediğinden emin olunmalıdır.

Pediyatrik serebral palsi

Seyreltilmiş BOTOX steril bir 23-26 gauge/0.60-0.45 mm iğne kullanılarak enjekte edilir. Doz bölünerek, tutulan gastrocnemius kasının medial ve lateral başlanna tek enjeksiyonlar biçiminde uygulanır. Hemiplejide tavsiyelen toplam başlangıç dozu, tutulan uzuvda 4 ünite/kg’dır. Diplejide tavsiyelen toplam başlangıç dozu olan 6 ünite/kg, tutulan uzuvlar arasında bölünür. Toplam doz 200 üniteyi geçmemelidir.

Klinik gelişim genel olarak, enjeksiyondan sonraki ilk iki hafta içerisinde ortaya çıkar. Tekrar dozlan bir önceki enjeksiyonun klinik etkisi azaldığında uygulanmalı, yalnız üç ayda birden daha sık olmamalıdır. Doz rejiminin, tedavi seanslan arasında en az altı ay olacak biçimde uyarlanması mümkündür.

Akseki, Aksu, Alanya, Demre,Döşemealtı,Elmalı,Finike,Gazipaşa,Gündoğmuş,İbradı,Kaş,Kemer,Kepez,Konyaaltı,KorkuteliKumluca,Manavgat, Muratpaşa, Serik,Lara  Medikal Estetik Ürünler ,Antalya çene dolgusu fiyatları,dysport500,allergan Antalya fiyat,Dysport Fiyatları,İdea dolgu fiyat,Saten dolgu fiyat,jalupro,Antalya botoks Kadınlar Kulübü,Antalya'da en iyi Botoks yapan doktor,antalya'da en iyi dysport botoks yapan doktor,Antalya Botoks kampanya,Antalyadysport,Dolgu botoks kampanyaları 2021,Antalya allergan botoks yaptıranlar,Baby botox dysport,botolinium toxin, Antalya,gençlikaşısı,isviçre,italya,rusya,doktorteknik,hastahane,Akseki, Aksu, Alanya, Demre,Döşemealtı,Elmalı,Finike,Gazipaşa,Gündoğmuş,İbradı,Kaş,Kemer,Kepez,Konyaaltı,KorkuteliKumluca,Manavgat, Muratpaşa, Serik,Lara

Copyright © 2022    Antalya Lara Side Manavgat Alanya Juvederm Teosyal Profhilo Jalupro Dolgu Botox Medikal Estetik Ürünler Akseki, Aksu, Alanya, Demre,Döşemealtı,Elmalı,Finike,Gazipaşa,Gündoğmuş,İbradı,Kaş,Kemer,Kepez,Konyaaltı,KorkuteliKumluca
Online : 1
Bugün Tekil : 81
Bugün Çoğul : 260
Dün Tekil : 47
Dün Çoğul : 148
Toplam Tekil : 31009
Toplam Çoğul : 65881